spoj

Статус

Състезание
РСОП XXX 2018 8
Задача
48
Потребител
Петър Петров 500
Дата
29.10.2020 00:27
Език
cpp
Статус
CE

ЛегендаOK = успешно решение,  WA = грешен отговор,  PE = неправилно представяне,  RE = грешка при изпълнение,  CE = грешка при компилиране,  TL = изтекло време.