spoj

Статус

Последни 100 изпратени решения в електронната тренировъчна състезателна система.

Номер Състезание Задача Потребител Дата Резултат Действие
5322 Тренировка 1 1 Никола Манолов 629 21.05.2022 13:15 100 Информация
5321 Тренировка 1 117 Никола Манолов 629 21.05.2022 13:11 100 Информация
5320 2021, група B, 7-9 клас 23 136 Християн Кимрянов 383 20.05.2022 23:09 10 Информация
5319 2021, група B, 7-9 клас 23 136 Християн Кимрянов 383 20.05.2022 23:08 0 Информация
5318 2021, група A, 10-12 клас 24 138 Димо Терзиев 518 17.05.2022 09:19 80 Информация
5317 2021, група A, 10-12 клас 24 138 Димо Терзиев 518 17.05.2022 09:18 80 Информация
5316 2021, група A, 10-12 клас 24 138 Димо Терзиев 518 17.05.2022 09:17 80 Информация
5315 2021, група A, 10-12 клас 24 138 Димо Терзиев 518 17.05.2022 09:16 80 Информация
5314 РСОП XXXIII 2021 26 158 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 16:50 OK Информация
5313 РСОП XXXIII 2021 26 158 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 16:49 WA Информация
5312 РСОП XXXIII 2021 26 164 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 16:23 RE Информация
5311 РСОП XXXIII 2021 26 164 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 16:19 RE Информация
5310 РСОП XXXIII 2021 26 164 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 16:18 RE Информация
5309 РСОП XXXIII 2021 26 164 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 16:18 CE Информация
5308 РСОП XXXIII 2021 26 164 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 16:17 RE Информация
5307 РСОП XXXIII 2021 26 155 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 14:32 WA Информация
5306 РСОП XXXIII 2021 26 155 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 14:31 WA Информация
5305 РСОП XXXIII 2021 26 155 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 14:29 WA Информация
5304 РСОП XXXIII 2021 26 162 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 14:29 OK Информация
5303 РСОП XXXIII 2021 26 162 Andrey Dimitrov 620 12.05.2022 14:08 WA Информация
5302 РСОП XXXII 2020 25 150 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 16:32 OK Информация
5301 РСОП XXXII 2020 25 150 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 16:30 WA Информация
5300 РСОП XXXII 2020 25 150 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 16:29 TL Информация
5299 РСОП XXXII 2020 25 145 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 16:03 WA Информация
5298 РСОП XXXII 2020 25 145 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 15:59 WA Информация
5297 РСОП XXXII 2020 25 142 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 15:59 OK Информация
5296 РСОП XXXII 2020 25 142 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 15:13 OK Информация
5295 РСОП XXXII 2020 25 142 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 15:12 WA Информация
5294 РСОП XXXII 2020 25 142 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 15:09 WA Информация
5293 РСОП XXXII 2020 25 142 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 14:21 WA Информация
5292 РСОП XXXII 2020 25 142 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 14:19 WA Информация
5291 РСОП XXXII 2020 25 142 Andrey Dimitrov 620 11.05.2022 14:16 WA Информация
5290 2021, група C, 4-6 клас 22 131 Никола Манолов 625 09.05.2022 23:33 100 Информация
5289 2021, група A, 10-12 клас 24 141 Петър Петров 461 08.05.2022 11:49 100 Информация
5288 2021, група A, 10-12 клас 24 141 Петър Петров 461 08.05.2022 11:04 100 Информация
5287 2021, група A, 10-12 клас 24 141 Петър Петров 461 08.05.2022 11:03 100 Информация
5286 2021, група A, 10-12 клас 24 141 Петър Петров 461 08.05.2022 10:43 70 Информация
5285 2019, група B, 9-10 клас 14 92 Петър Петров 461 08.05.2022 10:22 OK Информация
5284 Тренировка 1 1 Ясен Пенчев 624 06.05.2022 14:03 100 Информация
5283 Тренировка 1 1 Димо Терзиев 518 06.05.2022 11:50 100 Информация
5282 Тренировка 1 1 Димо Терзиев 518 06.05.2022 11:49 0 Информация
5281 РСОП XXIX 2017 7 37 Andrey Dimitrov 620 05.05.2022 16:21 OK Информация
5280 РСОП XXIX 2017 7 37 Andrey Dimitrov 620 05.05.2022 16:10 WA Информация
5279 РСОП XXIX 2017 7 37 Andrey Dimitrov 620 05.05.2022 15:54 TL Информация
5278 РСОП XXIX 2017 7 39 Andrey Dimitrov 620 05.05.2022 15:05 OK Информация
5277 РСОП XXIX 2017 7 39 Andrey Dimitrov 620 05.05.2022 14:46 WA Информация
5276 РСОП XXIX 2017 7 40 Andrey Dimitrov 620 05.05.2022 14:13 OK Информация
5275 РСОП XXIX 2017 7 40 Andrey Dimitrov 620 05.05.2022 13:31 WA Информация
5274 РСОП XXVIII 2016 6 22 Andrey Dimitrov 620 02.05.2022 23:26 TL Информация
5273 РСОП XXVIII 2016 6 22 Andrey Dimitrov 620 02.05.2022 23:22 TL Информация
5272 РСОП XXVIII 2016 6 22 Andrey Dimitrov 620 02.05.2022 23:22 TL Информация
5271 РСОП XXVIII 2016 6 22 Andrey Dimitrov 620 02.05.2022 23:08 CE Информация
5270 РСОП XXVIII 2016 6 22 Andrey Dimitrov 620 02.05.2022 14:28 CE Информация
5269 РСОП XXVIII 2016 6 22 Andrey Dimitrov 620 02.05.2022 14:26 CE Информация
5268 2021, група B, 7-9 клас 23 137 Петър Петров 461 02.05.2022 12:00 100 Информация
5267 2020, група A, 10-12 клас 19 121 Петър Петров 461 02.05.2022 11:04 OK Информация
5266 2020, група B, 7-9 клас 20 122 Петър Петров 461 02.05.2022 10:33 OK Информация
5265 2021, група C, 4-6 клас 22 131 Иван Георгиев 621 29.04.2022 22:28 0 Информация
5264 Тренировка 1 1 Иван Георгиев 621 29.04.2022 22:25 0 Информация
5263 2021, група C, 4-6 клас 22 133 Иван Георгиев 621 29.04.2022 22:24 0 Информация
5262 2021, група C, 4-6 клас 22 131 Иван Георгиев 621 29.04.2022 22:07 0 Информация
5261 2021, група C, 4-6 клас 22 131 Иван Георгиев 621 29.04.2022 22:05 0 Информация
5260 2021, група C, 4-6 клас 22 131 Иван Георгиев 621 29.04.2022 22:05 0 Информация
5259 2021, група C, 4-6 клас 22 131 Иван Георгиев 621 29.04.2022 22:02 0 Информация
5258 РСОП XXVIII 2016 6 25 Димитър Минчев 144 29.04.2022 15:49 WA Информация
5257 РСОП XXVIII 2016 6 23 Димитър Минчев 144 29.04.2022 14:23 OK Информация
5256 РСОП XXVIII 2016 6 23 Димитър Минчев 144 29.04.2022 14:19 WA Информация
5255 РСОП XXVIII 2016 6 23 Димитър Минчев 144 29.04.2022 14:14 WA Информация
5254 РСОП XXVIII 2016 6 23 Димитър Минчев 144 29.04.2022 13:17 CE Информация
5253 РСОП XXVII 2015 12 79 Andrey Dimitrov 620 13.04.2022 22:04 WA Информация
5252 РСОП XXVII 2015 12 79 Andrey Dimitrov 620 13.04.2022 21:52 WA Информация
5251 РСОП XXVII 2015 12 73 Andrey Dimitrov 620 13.04.2022 17:26 CE Информация
5250 РСОП XXVII 2015 12 74 Andrey Dimitrov 620 13.04.2022 17:25 WA Информация
5249 РСОП XXVII 2015 12 84 Andrey Dimitrov 620 12.04.2022 14:22 OK Информация
5248 РСОП XXVII 2015 12 84 Andrey Dimitrov 620 12.04.2022 13:17 WA Информация
5247 РСОП XXVII 2015 12 84 Andrey Dimitrov 620 12.04.2022 13:13 WA Информация
5246 РСОП XXVII 2015 12 84 Andrey Dimitrov 620 11.04.2022 09:43 WA Информация
5245 РСОП XXVII 2015 12 84 Andrey Dimitrov 620 11.04.2022 00:10 WA Информация
5244 РСОП XXVII 2015 12 84 Andrey Dimitrov 620 10.04.2022 23:50 WA Информация
5243 РСОП XXVII 2015 12 84 Andrey Dimitrov 620 10.04.2022 23:50 WA Информация
5242 РСОП XXVII 2015 12 83 Andrey Dimitrov 620 07.04.2022 19:32 OK Информация
5241 РСОП XXXI 2019 18 106 Ahmed 619 31.03.2022 22:11 WA Информация
5240 РСОП XXXI 2019 18 106 Ahmed 619 31.03.2022 22:10 WA Информация
5239 РСОП XXXI 2019 18 106 Ahmed 619 31.03.2022 22:08 WA Информация
5223 2021, група B, 7-9 клас 23 136 Християн Кимрянов 383 12.10.2021 18:21 0 Информация
5222 2021, група B, 7-9 клас 23 136 Християн Кимрянов 383 12.10.2021 18:19 0 Информация
5221 2021, група B, 7-9 клас 23 136 Християн Кимрянов 383 12.10.2021 18:17 0 Информация
5220 2021, група B, 7-9 клас 23 136 Християн Кимрянов 383 12.10.2021 18:15 0 Информация
5219 2021, група B, 7-9 клас 23 136 Християн Кимрянов 383 12.10.2021 18:01 0 Информация
5218 2021, група A, 10-12 клас 24 141 Николай Христов 557 17.07.2021 10:43 0 Информация
5217 2021, група A, 10-12 клас 24 141 Николай Христов 557 17.07.2021 10:42 0 Информация
5216 2021, група A, 10-12 клас 24 141 Николай Христов 557 17.07.2021 10:41 0 Информация
5215 2021, група A, 10-12 клас 24 138 Николай Христов 557 17.07.2021 10:10 0 Информация
5214 2021, група A, 10-12 клас 24 138 Николай Христов 557 17.07.2021 10:07 0 Информация
5213 2021, група A, 10-12 клас 24 138 Николай Христов 557 17.07.2021 10:05 0 Информация
5212 2021, група A, 10-12 клас 24 138 Николай Христов 557 17.07.2021 10:04 0 Информация
5211 2021, група A, 10-12 клас 24 138 Николай Христов 557 17.07.2021 10:03 0 Информация
5210 2021, група A, 10-12 клас 24 138 Николай Христов 557 17.07.2021 09:56 0 Информация
5209 2021, група C, 4-6 клас 22 133 Николай Христов 557 17.07.2021 09:33 100 Информация
5208 2021, група C, 4-6 клас 22 133 Николай Христов 557 17.07.2021 09:32 0 Информация

ЛегендаOK = успешно решение,  WA = грешен отговор,  PE = неправилно представяне,  RE = грешка при изпълнение,  CE = грешка при компилиране,  TL = изтекло време.