spoj

Съзтезател 71

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 12:33 OK
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 12:11 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:45 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:44 CE
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:40 WA
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:30 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:30 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:30 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:30 WA
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:27 PE
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:27 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:26 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:25 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:25 WA
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:06 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:04 PE
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:02 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 11:01 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:59 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:59 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:57 WA
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:47 WA
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:45 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:44 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:42 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:42 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:41 PE
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:31 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:27 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:25 WA