spoj

Съзтезател 71

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 25
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 27
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 31
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 41
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 42
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 42
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 44
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 45
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 WA 47
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 57
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 59
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 59
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 61
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 62
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 64
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 66
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 85
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 85
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 86
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 87
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 87
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 90
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 90
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 WA 90
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 90
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 100
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 CE 104
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 105
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 131
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 OK 153