spoj

Съзтезател 67

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 PE 12
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 14
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 20
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 PE 41
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 44
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 56
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 56
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 CE 72
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 CE 72
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 73
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 CE 75
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 76
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 93
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 94
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 94
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 95
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 95
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 OK 99
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 OK 107