spoj

Съзтезател 590

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 13:16 100
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 13:13 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 13:11 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 13:10 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 13:08 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 13:07 0
C група за 4-5-6 клас 22 PRESENTS C 22.05.2021 13:06 100
C група за 4-5-6 клас 22 PRESENTS C 22.05.2021 13:05 0
C група за 4-5-6 клас 22 NET A 22.05.2021 13:04 100
C група за 4-5-6 клас 22 NET A 22.05.2021 13:03 0
C група за 4-5-6 клас 22 NET A 22.05.2021 13:03 0
C група за 4-5-6 клас 22 NET A 22.05.2021 13:02 0
C група за 4-5-6 клас 22 NET A 22.05.2021 13:01 0
C група за 4-5-6 клас 22 NET A 22.05.2021 13:00 0
C група за 4-5-6 клас 22 PRESENTS C 22.05.2021 12:42 0
C група за 4-5-6 клас 22 PRESENTS C 22.05.2021 12:37 0
C група за 4-5-6 клас 22 PRESENTS C 22.05.2021 12:33 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 12:30 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 12:22 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 12:22 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 12:18 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 12:16 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 12:14 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 12:12 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 12:09 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 12:06 0
C група за 4-5-6 клас 22 WORDS D 22.05.2021 12:04 0
C група за 4-5-6 клас 22 SUMS B 22.05.2021 11:57 100