spoj

Съзтезател 589

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:31 0
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:16 40
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:13 10
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:12 0
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:11 10
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:10 10
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:10 0
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:10 0
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:08 0
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:08 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:25 40
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:22 80
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:17 0
A група за 10-11-12 клас 24 SCHEDULE C 22.05.2021 10:28 100
A група за 10-11-12 клас 24 SCHEDULE C 22.05.2021 10:26 0
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 10:25 100
A група за 10-11-12 клас 24 SCHEDULE C 22.05.2021 10:20 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 10:03 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 10:02 0
Тренировка 1 REVERSE C 21.05.2021 22:03 0
Тренировка 1 REVERSE C 21.05.2021 22:02 100
Тренировка 1 SUM B 21.05.2021 22:01 100
Тренировка 1 HELLO A 21.05.2021 21:59 100
Тренировка 1 HELLO A 21.05.2021 21:59 0