spoj

Съзтезател 57

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 CE 6
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 PE 7
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 18
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 18
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 19
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 19
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 21
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 25
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 26
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 28
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 28
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 PE 32
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 PE 33
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 PE 34
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 PE 35
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 43
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 PE 47
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 52
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 55
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 CE 57
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 71
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 OK 72
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 PE 88
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:00 OK 95