spoj

Съзтезател 518

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:47 80
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:47 0
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:46 80
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:42 80
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:28 70
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:27 70
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:25 80
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:24 70
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:23 70
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:22 70
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:21 60
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:56 80
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:53 80
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:50 100
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:47 80
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:45 80
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:41 80
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:41 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:40 0
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:38 80
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:32 0
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:31 80
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:29 80
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:18 60
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:16 50
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:13 60
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:11 0
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:09 60
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:05 20
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:02 50
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:37 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:23 80
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 12:15 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 10:54 80
A група за 10-11-12 клас 24 SCHEDULE C 22.05.2021 10:53 100
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 10:39 100
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 10:17 80
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 10:14 80
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 20.05.2021 19:15 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 20.05.2021 19:12 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 20.05.2021 19:08 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 20.05.2021 19:04 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 20.05.2021 19:03 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 20.05.2021 18:42 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 20.05.2021 18:40 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 20.05.2021 18:39 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 20.05.2021 18:37 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 20.05.2021 18:37 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 20.05.2021 18:32 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 20.05.2021 18:28 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 20.05.2021 18:26 OK
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 20.05.2021 18:25 OK
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 20.05.2021 18:16 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 20.05.2021 18:05 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 20.05.2021 18:05 OK
Тренировка 1 HELLO A 17.05.2021 17:12 100