spoj

Съзтезател 514

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:59 80
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:58 90
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:58 10
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:57 90
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:52 90
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:52 80
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:51 70
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:51 70
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:51 70
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:49 0
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:48 0
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:48 0
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:48 0
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:48 10
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:47 20
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:47 40
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:42 60
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:36 80
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:35 90
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:35 80
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:33 80
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:32 80
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:32 90
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 14:31 90
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 22.05.2021 14:28 0
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 22.05.2021 14:13 100
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 22.05.2021 14:11 80
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 22.05.2021 14:09 50
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 22.05.2021 14:07 70
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 22.05.2021 14:06 70
B група за 7-8-9 клас 23 STARGAZER C 22.05.2021 13:55 0
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 22.05.2021 13:30 0
B група за 7-8-9 клас 23 STARGAZER C 22.05.2021 12:26 35
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 22.05.2021 11:42 0
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 11:05 60
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 11:04 80
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 11:02 90
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:56 80
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:51 60
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:51 60
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:48 60
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:46 80
B група за 7-8-9 клас 20 МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА A 14.05.2021 22:54 OK
B група за 7-8-9 клас 20 МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА A 14.05.2021 22:54 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ОГРАДА C 14.05.2021 22:46 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ОГРАДА C 14.05.2021 22:46 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО D 14.05.2021 22:38 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 14.05.2021 21:22 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 14.05.2021 21:18 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 14.05.2021 21:18 OK
Тренировка 1 REVERSE C 14.05.2021 21:05 100
Тренировка 1 SUM B 14.05.2021 21:04 100
Тренировка 1 HELLO A 14.05.2021 21:02 100
C група за 4-5-6 клас 21 ПАНДЕМИЯ D 14.05.2021 12:35 OK