spoj

Съзтезател 477

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 29.05.2021 19:49 100
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 29.05.2021 19:45 60
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 29.05.2021 19:41 0
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 29.05.2021 09:32 100
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 29.05.2021 09:18 90
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 28.05.2021 22:26 90
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 28.05.2021 22:23 50
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 28.05.2021 22:22 50
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 28.05.2021 17:53 100
B група за 7-8-9 клас 23 STARGAZER C 28.05.2021 09:24 100
B група за 7-8-9 клас 23 STARGAZER C 28.05.2021 09:18 35
B група за 7-8-9 клас 23 STARGAZER C 28.05.2021 09:17 10
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 12.05.2021 14:44 OK
B група за 7-8-9 клас 20 МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА A 12.05.2021 14:36 OK
B група за 7-8-9 клас 20 МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА A 12.05.2021 14:36 OK
B група за 7-8-9 клас 20 МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА A 12.04.2021 19:41 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО D 12.04.2021 19:40 OK
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 12.04.2021 19:36 OK
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 12.04.2021 19:34 OK
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 12.04.2021 19:24 OK
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 12.04.2021 19:23 OK
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 12.04.2021 19:21 CE
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 19.05.2020 10:01 OK
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 19.05.2020 09:55 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 19.05.2020 09:45 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 19.05.2020 09:41 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 19.05.2020 09:37 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 19.05.2020 09:33 WA
B група за 7-8-9 клас 20 ОГРАДА C 18.05.2020 19:57 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 18.05.2020 19:44 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 18.05.2020 19:43 PE
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 18.05.2020 19:41 PE
B група за 7-8-9 клас 20 МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА A 18.05.2020 19:34 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 18.05.2020 19:25 PE
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 18.05.2020 19:24 PE
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 18.05.2020 19:23 PE
B група за 7-8-9 клас 20 ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО D 18.05.2020 19:00 OK