spoj

Съзтезател 464

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 10:00 WA 18
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:00 CE 20
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:00 PE 21
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:00 PE 24
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 28
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:00 WA 30
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 10:00 WA 30
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 30
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 10:00 PE 40
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 10:00 PE 59
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 10:00 WA 60
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 10:00 PE 60
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 60
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 60
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 60
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 61
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:00 PE 72
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:00 WA 72
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 10:00 OK 73
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 10:00 OK 74
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 74
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:00 OK 75
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 75
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 75
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 75
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 76
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 76
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 82
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 83
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 83
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 90
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 90
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 CE 95
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 CE 96
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 WA 98
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:00 OK 99