spoj

Съзтезател 464

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:39 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:38 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:36 CE
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:35 CE
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:30 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:30 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:23 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:23 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:22 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:16 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:16 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:15 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:15 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:15 WA
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 11:15 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:14 WA
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 11:14 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 11:13 OK
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 11:12 WA
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 11:12 PE
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:01 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:00 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:00 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:00 WA
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 11:00 PE
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 11:00 WA
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 10:59 PE
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 10:40 PE
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:30 WA
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 10:30 WA
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:30 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:28 WA
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:24 PE
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:21 PE
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:20 CE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 10:18 WA