spoj

Съзтезател 455

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:16 70
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 14:00 70
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 13:17 50
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:04 80
A група за 10-11-12 клас 24 LUNAR BASE B 22.05.2021 12:34 70
A група за 10-11-12 клас 24 SCHEDULE C 22.05.2021 11:47 100
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 11:17 80
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 10:54 100
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 10:36 80
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 10:34 80
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 10:09 0
Тренировка 1 HELLO A 22.05.2021 09:42 100
Тренировка 1 HELLO A 22.05.2021 09:41 0
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:33 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:30 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 11:15 WA
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 11:14 OK
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 11:13 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 11:10 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 11:07 CE
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 11:04 PE
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 11:03 PE
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:50 CE
A група за 10-11-12 клас 19 ОГНИЩА D 16.05.2020 10:49 WA
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 10:35 CE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 10:22 CE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 10:20 CE