spoj

Съзтезател 450

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 14:14 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 14:06 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 14:05 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 14:03 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 14:00 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 14:00 0
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 13:36 0
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 13:28 0
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:57 0
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:51 0
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:37 10
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:04 0
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:04 0
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:01 0
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:01 0
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 16:46 WA
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 16:39 WA
A група за 10-11-12 клас 19 АРИСТОКРАТИ B 16.05.2020 16:38 WA
A група за 10-11-12 клас 19 РАБОТЛИВИЯ ЧИСТАЧ C 16.05.2020 16:01 OK
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:39 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:16 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:13 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:12 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:11 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:07 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:05 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:02 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:01 CE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:00 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 15:00 RE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 14:34 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 14:25 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 14:00 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 13:56 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 13:56 CE
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 11:56 WA
A група за 10-11-12 клас 19 ШАХМАТЕН ТОП A 16.05.2020 11:54 CE