spoj

Съзтезател 442

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 20:12 100
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 20:08 80
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 22.05.2021 13:46 100
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 22.05.2021 13:46 40
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 22.05.2021 13:44 100
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 22.05.2021 12:43 0
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 22.05.2021 12:33 0
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 22.05.2021 12:24 0
B група за 7-8-9 клас 23 ADVENTURE B 22.05.2021 11:52 0
B група за 7-8-9 клас 23 STARGAZER C 22.05.2021 11:29 100
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 11:03 100
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 11:03 100
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:54 20
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:52 0
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:50 60
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:50 60
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:48 60
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:47 0
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:44 60
B група за 7-8-9 клас 23 ROUND D 22.05.2021 10:43 60
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 22.05.2021 10:22 100
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 22.05.2021 10:22 90
B група за 7-8-9 клас 23 SUDOKU A 22.05.2021 10:22 100
Тренировка 1 REVERSE C 21.05.2021 22:37 100
Тренировка 1 SUM B 21.05.2021 22:36 100
Тренировка 1 SUM B 21.05.2021 22:34 0
Тренировка 1 HELLO A 21.05.2021 22:24 100
B група за 7-8-9 клас 20 ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО D 16.05.2020 11:35 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО D 16.05.2020 11:32 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО D 16.05.2020 11:24 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО D 16.05.2020 11:23 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ОГРАДА C 16.05.2020 10:49 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ОГРАДА C 16.05.2020 10:19 CE
B група за 7-8-9 клас 20 ОГРАДА C 16.05.2020 10:19 CE
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:09 OK
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:08 PE
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:06 PE
B група за 7-8-9 клас 20 МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА A 16.05.2020 10:02 OK
B група за 7-8-9 клас 20 МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА A 16.05.2020 10:02 OK
C група за 8 клас 15 МНОГОЧОРАПЕНАТА D 15.05.2020 23:33 OK
C група за 8 клас 15 МНОГОЧОРАПЕНАТА D 15.05.2020 23:31 WA