spoj

Съзтезател 435

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
C група за 4-5-6 клас 21 ПАНДЕМИЯ D 16.05.2020 10:00 OK 5
C група за 4-5-6 клас 21 ПАНДЕМИЯ D 16.05.2020 10:00 OK 5
C група за 4-5-6 клас 21 АНИМАТАНТО B 16.05.2020 10:00 WA 19
C група за 4-5-6 клас 21 АНИМАТАНТО B 16.05.2020 10:00 OK 20
C група за 4-5-6 клас 21 АНИМАТАНТО B 16.05.2020 10:00 OK 24
C група за 4-5-6 клас 21 КРОАСАНЧЕТА A 16.05.2020 10:00 WA 35
C група за 4-5-6 клас 21 КРОАСАНЧЕТА A 16.05.2020 10:00 OK 36
C група за 4-5-6 клас 21 КРОАСАНЧЕТА A 16.05.2020 10:00 WA 37
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 WA 53
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 WA 59
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 OK 60
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 WA 61
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 WA 63
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 WA 64
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 WA 65
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 OK 66
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 OK 68
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 CE 70
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 WA 73
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 WA 73
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 OK 76
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 OK 76
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 OK 77
C група за 4-5-6 клас 21 АНИМАТАНТО B 16.05.2020 10:00 CE 79
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 OK 79
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 CE 89
C група за 4-5-6 клас 21 ШАХМАТЕН ТОП C 16.05.2020 10:00 OK 91