spoj

Съзтезател 3

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
A група за 10-11-12 клас 24 SCHEDULE C 22.05.2021 14:49 0
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 13:52 70
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 13:34 70
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 13:34 60
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 13:33 70
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 13:23 70
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 13:08 70
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:43 20
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:38 10
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:34 70
A група за 10-11-12 клас 24 MARKET D 22.05.2021 12:26 70
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:08 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:04 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 11:40 0
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:07 OK
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:05 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:02 WA
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:01 WA
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:51 OK
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:47 PE
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:45 PE
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:43 PE