spoj

Съзтезател 239

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
B група за 7-8-9 клас 20 МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА A 16.05.2020 10:00 OK 4
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:00 PE 10
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:00 PE 13
B група за 7-8-9 клас 20 ОГРАДА C 16.05.2020 10:00 OK 15
B група за 7-8-9 клас 20 ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО D 16.05.2020 10:00 OK 30
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:00 OK 36
B група за 7-8-9 клас 20 ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО D 16.05.2020 10:00 WA 54
B група за 7-8-9 клас 20 ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО D 16.05.2020 10:00 WA 56
B група за 9-10 клас 14 КОМПРЕСИЯ A 17.05.2019 10:00 OK 521457
B група за 9-10 клас 14 ЦИФРОВИ РЕКИ 1 B 17.05.2019 10:00 OK 521458
B група за 9-10 клас 14 ТРАНСПОРТ C 17.05.2019 10:00 CE 521467
B група за 9-10 клас 14 ТРАНСПОРТ C 17.05.2019 10:00 CE 521467
B група за 9-10 клас 14 ТРАНСПОРТ C 17.05.2019 10:00 CE 521468
B група за 9-10 клас 14 ТРАНСПОРТ C 17.05.2019 10:00 OK 521468
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 17.05.2019 10:00 OK 521472