spoj

Съзтезател 230

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
B група за 7-8-9 клас 20 МОБИЛНА ДАЛАВЕРКА A 16.05.2020 10:00 OK 32
B група за 7-8-9 клас 20 ОГРАДА C 16.05.2020 10:00 OK 92
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:00 WA 176
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:00 WA 182
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:00 WA 185
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:00 PE 185
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:00 PE 186
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:00 PE 205
B група за 7-8-9 клас 20 ДВОИЧНИ ЧИСЛА B 16.05.2020 10:00 OK 205
B група за 7-8-9 клас 20 ОГРАДА C 16.05.2020 10:00 OK 207
B група за 9-10 клас 14 КОМПРЕСИЯ A 17.05.2019 10:00 PE 524383
B група за 9-10 клас 14 КОМПРЕСИЯ A 17.05.2019 10:00 PE 524384
B група за 9-10 клас 14 КОМПРЕСИЯ A 17.05.2019 10:00 OK 524394
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 524412
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 524413
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 10:00 WA 524429