spoj

Съзтезател 179

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
АТП Цикли (Част втора) 3 TRIBONACHI A 07.12.2019 12:55 CE
АТП Цикли (Част втора) 3 TRIBONACHI A 07.12.2019 12:54 PE
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 07.12.2019 12:44 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 07.12.2019 12:43 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 07.12.2019 12:39 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 07.12.2019 12:09 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 07.12.2019 12:06 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 07.12.2019 12:05 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 07.12.2019 11:44 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 07.12.2019 11:26 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 07.12.2019 11:13 PE
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 07.12.2019 10:30 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 07.12.2019 10:28 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 07.12.2019 10:20 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 07.12.2019 10:18 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 07.12.2019 10:16 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 07.12.2019 10:15 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 07.12.2019 10:13 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 07.12.2019 10:11 WA
АТП Цикли (Част трета) 4 MAXMIN A 30.11.2019 12:38 CE
АТП Цикли (Част трета) 4 MAXMIN A 30.11.2019 12:36 CE
АТП Цикли (Част трета) 4 MAXMIN A 30.11.2019 12:34 CE
АТП Цикли (Част трета) 4 MAXMIN A 30.11.2019 12:33 CE
АТП Цикли (Част трета) 4 MAXMIN A 30.11.2019 12:31 CE
АТП Цикли (Част втора) 3 RANDOM F 30.11.2019 11:50 OK
АТП Цикли (Част втора) 3 FIVETHREE C 30.11.2019 11:18 WA
АТП Цикли (Част втора) 3 POW B 30.11.2019 11:13 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:47 PE
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:45 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:33 PE
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:31 WA