spoj

Съзтезател 179

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
АТП Цикли (Част трета) 4 MAXMIN A 30.11.2019 12:00 CE 31
АТП Цикли (Част трета) 4 MAXMIN A 30.11.2019 12:00 CE 33
АТП Цикли (Част трета) 4 MAXMIN A 30.11.2019 12:00 CE 34
АТП Цикли (Част трета) 4 MAXMIN A 30.11.2019 12:00 CE 36
АТП Цикли (Част трета) 4 MAXMIN A 30.11.2019 12:00 CE 38
АТП Цикли (Част втора) 3 POW B 30.11.2019 11:00 OK 13
АТП Цикли (Част втора) 3 FIVETHREE C 30.11.2019 11:00 WA 18
АТП Цикли (Част втора) 3 RANDOM F 30.11.2019 11:00 OK 50
АТП Цикли (Част втора) 3 TRIBONACHI A 30.11.2019 11:00 PE 10194
АТП Цикли (Част втора) 3 TRIBONACHI A 30.11.2019 11:00 CE 10195
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 WA 31
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 PE 33
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 WA 45
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 PE 47
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 30.11.2019 10:00 WA 10091
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 30.11.2019 10:00 WA 10093
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 OK 10095
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 30.11.2019 10:00 WA 10096
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 30.11.2019 10:00 WA 10098
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 OK 10100
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 WA 10108
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 OK 10110
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 30.11.2019 10:00 PE 10153
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 30.11.2019 10:00 OK 10166
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 30.11.2019 10:00 OK 10184
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 30.11.2019 10:00 WA 10205
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 30.11.2019 10:00 WA 10206
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 30.11.2019 10:00 OK 10209
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 30.11.2019 10:00 WA 10239
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 30.11.2019 10:00 WA 10243
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 30.11.2019 10:00 OK 10244