spoj

Съзтезател 176

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
АТП Цикли (Част втора) 3 TRIBONACHI A 30.11.2019 11:00 OK 10191
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 WA 10095
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 WA 10096
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 WA 10097
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 WA 10098
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 PE 10099
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 WA 10100
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 WA 10100
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 WA 10101
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 OK 10102
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 PE 10103
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 CE 10104
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 PE 10104
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 PE 10105
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 WA 10106
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 OK 10107
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 TL 10108
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 TL 10108
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 30.11.2019 10:00 OK 10183
АТП Цикли (Част първа) 2 PRIME D 30.11.2019 10:00 OK 10228
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 30.11.2019 10:00 OK 10228
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 30.11.2019 10:00 WA 10239
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 30.11.2019 10:00 WA 10240
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 30.11.2019 10:00 OK 10244