spoj

Съзтезател 174

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
АТП Цикли (Част втора) 3 TRIBONACHI A 30.11.2019 11:00 PE 10191
АТП Цикли (Част втора) 3 TRIBONACHI A 30.11.2019 11:00 OK 10194
АТП Цикли (Част първа) 2 PRIME D 30.11.2019 10:00 WA 39
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 WA 40
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 WA 57
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 30.11.2019 10:00 WA 58
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 30.11.2019 10:00 WA 60
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 PE 10091
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 PE 10092
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 WA 10094
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 CE 10095
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 PE 10096
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 30.11.2019 10:00 OK 10097
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 OK 10112
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:00 OK 10121
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 30.11.2019 10:00 CE 10167
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 30.11.2019 10:00 OK 10177
АТП Цикли (Част първа) 2 PRIME D 30.11.2019 10:00 OK 10194
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 30.11.2019 10:00 OK 10224
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 30.11.2019 10:00 OK 10232
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 30.11.2019 10:00 WA 10238
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 30.11.2019 10:00 WA 10246