spoj

Съзтезател 174

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
АТП Цикли (Част втора) 3 TRIBONACHI A 07.12.2019 12:54 OK
АТП Цикли (Част втора) 3 TRIBONACHI A 07.12.2019 12:51 PE
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 07.12.2019 12:46 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 LIGHT F 07.12.2019 12:38 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 07.12.2019 12:32 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 HOMEWORK E 07.12.2019 12:24 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 PRIME D 07.12.2019 11:54 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 07.12.2019 11:37 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 07.12.2019 11:27 CE
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 07.12.2019 10:41 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 07.12.2019 10:32 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 07.12.2019 10:17 OK
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 07.12.2019 10:16 PE
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 07.12.2019 10:15 CE
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 07.12.2019 10:14 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 07.12.2019 10:12 PE
АТП Цикли (Част първа) 2 ALLEVEN A 07.12.2019 10:11 PE
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 30.11.2019 11:00 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 DATA C 30.11.2019 10:58 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:57 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 TTIMES B 30.11.2019 10:40 WA
АТП Цикли (Част първа) 2 PRIME D 30.11.2019 10:39 WA