spoj

Съзтезател 145

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
РСОП XXXI 2019 18 PAINTING H 18.05.2019 10:00 CE 2231
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2232
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2233
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2235
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2322
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2322
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2323
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2324
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2326
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2333
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2334
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2336
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2338
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2338
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2343
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2345
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2346
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2349
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2350
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2350
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2351
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 WA 2353
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2353
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 WA 2353
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 WA 2354
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 WA 2355
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2355
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 WA 2356
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 CE 2357
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 WA 2358
РСОП XXXI 2019 18 SQUARE FENCE J 18.05.2019 10:00 OK 2376