spoj

Съзтезател 126

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:44 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:30 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:27 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:21 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 13:17 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:59 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:57 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:13 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:11 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:11 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 12:05 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 11:01 0
A група за 10-11-12 клас 24 SPELL CHECK A 22.05.2021 11:00 0
Тренировка 1 SUM B 22.05.2021 06:46 70
Тренировка 1 SUM B 22.05.2021 06:45 70
Тренировка 1 SUM B 22.05.2021 06:45 70
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 17.05.2019 13:58 WA
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 17.05.2019 13:56 WA
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 17.05.2019 13:54 WA
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 17.05.2019 13:50 WA
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 17.05.2019 13:33 WA
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 17.05.2019 13:31 WA
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 17.05.2019 13:29 WA
B група за 9-10 клас 14 ДЮНЕР D 17.05.2019 13:28 WA
B група за 9-10 клас 14 КОМПРЕСИЯ A 17.05.2019 10:22 OK
B група за 9-10 клас 14 КОМПРЕСИЯ A 17.05.2019 10:21 PE
B група за 9-10 клас 14 КОМПРЕСИЯ A 17.05.2019 10:14 WA
B група за 9-10 клас 14 КОМПРЕСИЯ A 17.05.2019 10:06 WA
B група за 9-10 клас 14 КОМПРЕСИЯ A 17.05.2019 10:05 CE