spoj

Съзтезател 117

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 9
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 14
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 15
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 21
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 22
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 26
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 28
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 29
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 30
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 31
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 37
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 40
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 41
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 48
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 49
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 50
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 50
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 52
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 54
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 59
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 61
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 62
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 62
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 66
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 68
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 68
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 70
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 71
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 78
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 87
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 88
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 WA 93
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 WA 94
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 102
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 102
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 106
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 109
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 CE 113
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 CE 113
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 CE 113
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 CE 114
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 CE 115
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 CE 120
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 CE 121
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 CE 122
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 CE 122
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 125
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 126
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 127
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 135
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 141
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 148
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 149
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 151
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 155
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 156
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 162
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 166
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 168
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 169
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 169
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 171
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 172
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 173
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 174
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 175
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 177
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 187
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 187
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 188
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 189
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 193
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 194
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 195
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 198
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 202
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 205
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 206
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 207
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 WA 212
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 212
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 WA 213
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 217
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 217
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 218
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 219
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 227
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 227
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 227
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 227
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 239
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 240