spoj

Съзтезател 117

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 14:00 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:59 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:47 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:47 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:47 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:47 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:39 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:38 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:37 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:37 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:33 WA
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:32 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:32 WA
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:27 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:26 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 13:25 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:22 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 13:18 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 13:15 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 13:14 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 13:13 WA
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:09 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:08 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:07 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:07 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:57 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:55 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:54 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:53 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:52 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:51 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:49 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:49 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:48 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:46 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:42 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:36 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:35 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:31 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:29 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:28 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:21 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 12:15 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:07 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:06 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:05 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 12:02 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 12:02 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 12:01 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 12:00 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 11:55 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 11:54 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 11:53 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 11:53 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 11:53 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 11:49 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 11:46 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 11:42 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 11:42 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 11:34 WA
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 11:33 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 11:28 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 11:27 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 11:18 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 11:11 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 11:10 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 11:08 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 11:08 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 11:06 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 11:02 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 11:02 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 11:01 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:59 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:54 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:52 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:50 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:50 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:49 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:48 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:41 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:40 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:37 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:31 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:30 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:29 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:28 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:26 OK
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:22 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:21 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:15 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:14 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:09 CE