spoj

Съзтезател 116

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата Резултат Минути
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:00 CE 9
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 29
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 57
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 69
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 80
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 117
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 130
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 159
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 162
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 165
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 172
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 172
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 173
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 173
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 WA 173
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 WA 174
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 174
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 175
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 175
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 175
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 176
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 176
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 176
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 176
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 176
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 176
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 177
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 182
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 183
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 184
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 185
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 199
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 204
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 209
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 212
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 CE 215
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:00 OK 218
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 CE 220
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 226
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 227
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 10:00 WA 228
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 WA 229
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 WA 229
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 WA 231
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 234
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 235
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 236
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 10:00 CE 236