spoj

Съзтезател 116

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:56 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:56 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:55 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:54 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:51 WA
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:49 WA
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 13:49 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 13:48 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 13:47 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 13:46 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 13:40 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 13:38 OK
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 13:35 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 13:32 CE
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 13:29 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 13:24 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 13:19 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 13:05 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 13:04 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 13:03 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 13:02 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:57 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:56 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:56 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:56 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:56 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:56 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:56 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:55 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:55 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:55 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 12:54 CE
E група за 4-5 клас 17 КОДОВГРАДСКИ ПЛОЩАД C 17.05.2019 12:54 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:53 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:53 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:53 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:52 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 12:52 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 12:45 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 12:42 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 12:39 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 12:10 WA
E група за 4-5 клас 17 СКУЧНО ПАРТИ D 17.05.2019 11:57 WA
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 11:20 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 11:09 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:57 CE
E група за 4-5 клас 17 СУМА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ B 17.05.2019 10:29 CE
E група за 4-5 клас 17 РОЖДЕН ДЕН A 17.05.2019 10:09 CE