spoj

Съзтезател 11

Информация за участник в електронната тренировъчна състезателна система.

Състезание Задача Дата и час Резултат
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 12:26 OK
C група за 8 клас 15 ЗАТОПЛЯНЕ A 17.05.2019 12:01 WA
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:57 OK
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:25 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:21 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:20 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:16 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:14 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:07 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:03 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 11:03 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:58 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:52 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:40 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:40 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:38 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:38 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:35 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:32 PE
C група за 8 клас 15 РАЗЛИКА B 17.05.2019 10:30 PE