spoj

Въпрос

Състезание
АТП Цикли (Част първа) 2
Задача
5
Потребител
Васил Стоилов 160
Зададен въпрос
#include<iostream> using namespace std; int main() { int d, m, y, dTA; cin >> d >> m >> y >> dTA; for (int i = 1; i < dTA; i++) { if(d==30&&(m==4||m==6 ||m==9||m==11)) { d = 1; m++; } else if(d==31&&(m==1||m==3||m==5||m==7||m==8||m==10)) { d = 1; m++; } else if(d>=28 && m==2) { if(d==28) { if(y%4>0) { d = 1; m++; } else d++; } if(d==29) { d = 1; m++; } } else if(d==31 && m==12) { d = 1; m = 1; y++; } else d++; } cout<<d<<" "<<m<<" "<<y<<endl; return 0; }

Дата и час: 23.07.2019 15:09

Получен отговор
Какъв е въпроса Ви?

Дата и час: 06.05.2020 10:31