spoj

Въпрос

Състезание
C група за 8 клас 15
Задача
93
Потребител
Светлана Бояджиева 88
Зададен въпрос
кода ми е верен, но ми дава грешен отговор

Дата и час: 17.05.2019 10:56

Получен отговор
Задачата има голям набор от тестове, които отразяват различни частни случаи, голяма част от които вие не виждате в системата. Опитайте се да измислите ваши тестови примери и да определите дали програмата ви извежда правилни отговори за тях.

Дата и час: 17.05.2019 10:57