spoj

Въпрос

Състезание
C група за 8 клас 15
Задача
93
Потребител
Афра Феимова 13
Зададен въпрос
#include <iostream> using namespace std; int main() { int n, n1 = 0, i = 0, br = 0; cin >> n; int d[20]; for (int i = 0; i < n; i++) { cin >> d[i]; } for (int i = 0; i < n; i++) { n1 = d[i + 1]; if (d[i] < d[i + 1]) br++; } cout << br; cout << endl; }

Дата и час: 17.05.2019 10:32

Получен отговор
Какъв Ви е въпороса?

Дата и час: 17.05.2019 10:33