spoj

Въпрос

Състезание
B група за 9-10 клас 14
Задача
92
Потребител
Йован Атанасов 121
Зададен въпрос
#include<iostream> #include<algorithm> using namespace std; int main(){ int arr[100]; int sums[100]; int n, n2; int fr; for(int i=0;i<n;i++){ cout<< "test count="<<endl; cin>>n2; for(int j=0;j<n2;j++){ int fr; cout<<"bag count="<<endl; int n3; cin>>n3; for(int k=0;k<n3;k++){ cout<< " duners in bag="<<endl; cin>>arr[k]; sort(arr, arr+100); } } cout<<"amount of friends="<<endl; cin>>fr; cout<< n2 <<endl; break; } } Може ли да ми кажете къде е грешката?

Дата и час: 17.05.2019 13:25

Получен отговор
махни текста:cout<<"bag count="<<endl; duners in bag, amount of friends и т.н. остави cout-и само на отговора :)

Дата и час: 17.05.2019 13:30