spoj

Въпрос

Състезание
E група за 4-5 клас 17
Задача
102
Потребител
Мария Колева 115
Зададен въпрос
#include<iostream> using namespace std; int main() { int a,a1,a2,a3,a4; for(int a=1000;a<=9999;a++) a1=(1000/10)%10; a2=(100/10)%10; a3=(10/10)%10; a4=(1/10)%10; if(a1*a2*a3*a4 && a1+a2+a3+a4) return 0; } КЪДЕ МИ Е ГРЕШКАТА

Дата и час: 17.05.2019 13:21

Получен отговор
for цикъла

Дата и час: 17.05.2019 13:23