spoj

Въпрос

Състезание
E група за 4-5 клас 17
Задача
102
Потребител
Моника Лилова 117
Зададен въпрос
#include<iostream> using namespace std; int main() { int a; cout << a; int a1=(a/1000)%10; int a2=(a/100)%10; int a3=(a/10)%10; int a4=(a/1)%10; cin >> a1,a2,a3,a4; cout << "а1+а2+а3+а4= "; return 0; } къде ми е грешката

Дата и час: 17.05.2019 12:33

Получен отговор
логиката на задачата не е правилна - помисли какво да правиш със cin/cout операциите. Погледни внимателно примера и условието на задачата

Дата и час: 17.05.2019 12:43