spoj

Въпрос

Състезание
E група за 4-5 клас 17
Задача
101
Потребител
Мария Колева 115
Зададен въпрос
#include<iostream> using namespace std; int main() { int a,t,b,c,d,br; cin>>t; for(int i=1;i<=t;i++) { cin>>a>>b>>c>>d; br=a*1+b*2+c*3+d*4; if(br%4==0)cout<<"YES"<<endl; else cout<<"NO"<<endl; } greshka???

Дата и час: 17.05.2019 12:30

Получен отговор
Проверката, която правиш трябва да е малко по-различна. Погледни пояснението

Дата и час: 17.05.2019 12:35