spoj

Въпрос

Състезание
E група за 4-5 клас 17
Задача
104
Потребител
Борислав Ареснов 143
Зададен въпрос
#include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b,c,d,br,t; cin>>t; for (int i=0;i<=t;i++) { cin>>a>>b>>c>>d; br=a*1+b*2+c*3+d*4; if(br%2==0)cout<<"YES"<<endl; else cout<<"NO"<<endl;} } Къде ми е грешката?

Дата и час: 17.05.2019 12:22

Получен отговор
При положение, че за условие на фор цикъла си задал i <= t, то тогава началната стойност на i трябва да бъде не 0, а 1

Дата и час: 17.05.2019 12:25