spoj

Въпрос

Състезание
E група за 4-5 клас 17
Задача
104
Потребител
Борис Савов 112
Зададен въпрос
#include<iostream> using namespace std; int main() { int a,t,b,c,d,br; cin>>t; for(int i=1;i<=t;i++) { cin>>a>>b>>c>>d; br=a*1+b*2+c*3+d*4; if(br%2==0)cout<<"YES"<<endl; else cout<<"NO"<<endl; } }

Дата и час: 17.05.2019 12:15

Получен отговор
Какъв е въпросът?

Дата и час: 17.05.2019 12:23