spoj

Въпрос

Състезание
2023, група C, 4-6 клас 30
Задача
178
Потребител
Михаил Иванов 724
Зададен въпрос
За π каква стойност да използваме?

Дата и час: 13.05.2023 10:12

Получен отговор
Числото пи: M_PI

Дата и час: 13.05.2023 10:14