spoj

Въпрос

Състезание
C група за 8 клас 15
Задача
93
Потребител
Мартин Севов 71
Зададен въпрос
#include <iostream> using namespace std; int main() { int n, d = 0, e; float a[55]; cin >> n; for (int i = 0; i < n; i++) { cin >> a[i]; } for (int i = 0; i < n; i++) { e = d - 1; if (a[i] > a[i - 1]) { d++; } else if (a[i] < a[i - 1]) { d = 0; } } cout << e; } Попринцип това е моето решение. Вярно ми е, но не ми го приема...

Дата и час: 17.05.2019 11:50

Получен отговор
Не работи правилно

Дата и час: 17.05.2019 12:00