spoj

Въпрос

Състезание
E група за 4-5 клас 17
Задача
102
Потребител
Моника Лилова 117
Зададен въпрос
#include<iostream>std; using namespace std; int main() { int a; cin << a; int a1=(a/1000)%10; int a2=(a/100)%10; int a3=(a/10)%10; int a4=(a/1)%10; cin << а1+а2+а3+а4= << endl; return 0; } Каква ми е грешката???????????????

Дата и час: 17.05.2019 11:44

Получен отговор
cin >> а; ... cout << а1+а2+а3+а4= << endl;

Дата и час: 17.05.2019 11:53