spoj

Въпрос

Състезание
E група за 4-5 клас 17
Задача
103
Потребител
Мария Колева 115
Зададен въпрос
#include<iostream> using namespace std; int main() { int a,t,b; cin>>t; for(int i=1;i<=t;i++) {cin>>a; b=a*a*4;} cout<<b<<endl; } Защо ми излиза грешка в първия ред?

Дата и час: 17.05.2019 11:44

Получен отговор
Това не е решението на задача C

Дата и час: 17.05.2019 11:51