spoj

Въпрос

Състезание
2023, група B, 7-9 клас 31
Задача
184
Потребител
Александър Ангелов 642
Зададен въпрос
В условието на задачата пише, че се въвеждат n на брой реда с път между дърветата и на последния ред се въвежда стартовата позиция и изхода на гората, но на примера има само 9 въведени пътеки между дървета, което е n-1, а стартовата и крайната позиция са на 10 ред (n). Има ли грешка в условието или в примера?

Дата и час: 13.05.2023 14:42

Получен отговор
примера е верен в текста на задачата е

Дата и час: 13.05.2023 14:45