spoj

Въпрос

Състезание
E група за 4-5 клас 17
Задача
102
Потребител
Мария Мавродиева 116
Зададен въпрос
#include <iostream> using namespace std; int main () { int a1, a2, a3, a4; cin >> a1, a2, a3, a4; int a1 = << "a1/100000 % 10" << endl; int a2 = << "a2/10000 % 10" << endl; int a3 = << "a3/1000 % 10" << endl; int a4 = << "a4/100 % 10" << endl; int a5 = << "a5/10 % 10" << endl; int a6 = << "a6/1 % 10" << endl; int << "1+0+5+3=" << endl; cout << "1*0*5*3=" << endl; return 0; } Къде ми е грешката?

Дата и час: 17.05.2019 11:42

Получен отговор
Този код въобще не стартира

Дата и час: 17.05.2019 11:45