spoj

Въпрос

Състезание
2020, група B, 7-9 клас 20
Задача
123
Потребител
Ясен Пенчев 442
Зададен въпрос
Какви са ограниченията в задачата?

Дата и час: 16.05.2020 10:07

Получен отговор
Броят на учениците и числото са между 1 и 100.

Дата и час: 16.05.2020 10:14