spoj

Въпрос

Състезание
2023, група A, 10-12 клас 32
Задача
186
Потребител
Михаил Банков 728
Зададен въпрос
Как до третия знак след десетичната запетая??! В условието пише че всички числа са цели

Дата и час: 13.05.2023 12:06

Получен отговор
Входа е от цели, но изхода е до третия знак след десетичната запетая

Дата и час: 13.05.2023 12:08