spoj

Въпрос

Състезание
2023, група A, 10-12 клас 32
Задача
186
Потребител
Михаил Банков 728
Зададен въпрос
Има ли някаква грешка в тестовете?

Дата и час: 13.05.2023 11:45

Получен отговор
Отговора е до третия знак след десетичната запетая.

Дата и час: 13.05.2023 12:03