spoj

Въпрос

Състезание
2022, група A, 10-12 клас 29
Задача
175
Потребител
Георги Дряновски 639
Зададен въпрос
Какво се очаква да се случи ако се привишат стойностите на елементите или броя им, да спрем изпълнението на програмата?

Дата и час: 28.05.2022 12:21

Получен отговор
няма тестове, които превишават посочените ограничения

Дата и час: 28.05.2022 12:41