spoj

Въпрос

Състезание
2023, група A, 10-12 клас 32
Задача
187
Потребител
Михаил Банков 728
Зададен въпрос
Всяко МПД изпълнявъщо условията ли дава верен отговор на тестовете? Защото не изглежда да е така

Дата и час: 13.05.2023 11:44

Получен отговор
Всички решения са преоценени, имаше грешка в изхода на всички тестове.

Дата и час: 13.05.2023 11:51