spoj

Въпрос

Състезание
E група за 4-5 клас 17
Задача
103
Потребител
Борислав Ареснов 143
Зададен въпрос
#include<iostream> using namespace std; int main() { int a,t,b; cin>>t; for(int i=1;i<=t;i++) {cin>>a; b=a*a*4;} cout<<b<<endl; } Защо ми излиза само последния отговор?

Дата и час: 17.05.2019 11:26

Получен отговор
Трябва да преместиш последния cout във блока на for цикъла

Дата и час: 17.05.2019 11:30