spoj

Въпрос

Състезание
2019, група B, 9-10 клас 14
Задача
92
Потребител
Цветан Андинов 126
Зададен въпрос
Не мога да разбера условието на задачата. Как сортирането е част от решението?

Дата и час: 17.05.2019 12:07

Получен отговор
Сортирането ще ти помогне, за да разбереш кое е най-малкото число и кое най-голямото. По този начин можеш да намираш минимална/максимална разлика между тях. Подреди числата от примера, за да видиш как се получава отговора

Дата и час: 17.05.2019 12:09