spoj

Въпрос

Състезание
2023, група C, 4-6 клас 30
Задача
178
Потребител
Никола Манолов 673
Зададен въпрос
Изхода до колко цифри след десетичната запетая да е?

Дата и час: 13.05.2023 10:03

Получен отговор
Няма такова ограничение

Дата и час: 13.05.2023 10:06