spoj

Въпрос

Състезание
2021, група A, 10-12 клас 24
Задача
138
Потребител
Цветан Андинов 126
Зададен въпрос
кодът ми минава примера и смята правилно измислен от мен пример защо ми дава грешен отговор? https://pastebin.com/MKGEHGPk

Дата и час: 22.05.2021 13:47

Получен отговор
Задачите се тестват с входове, различни от примера.

Дата и час: 22.05.2021 13:50