spoj

Въпрос

Състезание
2021, група A, 10-12 клас 24
Задача
138
Потребител
Ема Матева 348
Зададен въпрос
Мисля, че задачата ми е вярна, но не минава тестовете, а когато я тествам не дава грешка.

Дата и час: 22.05.2021 13:08

Получен отговор
Тестовите примери и условието на задачата са коректни. Помислете за други тестови примери. Уверете се, че изходът от вашата задача е в съостветствие с формата посочен в условието.

Дата и час: 22.05.2021 13:11