spoj

Въпрос

Състезание
2021, група C, 4-6 клас 22
Задача
130
Потребител
Даниел Власик 534
Зададен въпрос
В изхода на примера се казва, че Ани е изтеглила файла си по-късно от Митко, а в условието пише точно обратното

Дата и час: 22.05.2021 12:33

Получен отговор
Направена е корекция на задачата и тестовете, всички предадени решения са преоценени!

Дата и час: 22.05.2021 12:34