spoj

Въпрос

Състезание
C група за 4-5-6 клас 22
Задача
131
Потребител
Красимир Тухчиев 610
Зададен въпрос
Как се "използва" c++98.

Дата и час: 22.05.2021 11:47

Получен отговор
Вероятно има настройка в средата ви за разработка.

Дата и час: 22.05.2021 11:52